Nesploraw Ftit Malta

Personal Work, 2019

Nesploraw Ftit Malta jgħati ħarsa lejn Mlata minn perspettiva aktarx differenti minn tas-soltu. Dan il-ktieb hu mgħamul b'ton sarkastiku bl-għan li joħloq tbissima lill-individwi li qed jaraw dan ix-xogħol.

____________________

Nesploraw Ftit Malta looks us through Malta in a somewhat different perspective than we usually see it. This book is made in a sarcastic tone and its aim was to give a smile to the individuals viewing the work's faces.

Kelsey_Sciberras_Task_3(2)-1.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5